Bella Bilist

Bella Bilist var ett samarbete mellan KSAN och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Syftet var en drogförebyggande satsning, via trafikskolan, till unga kvinnor som blivande bilister, medtrafikanter och passagerare. Vägverket beviljade projektmedel till en utbildningsinsats år 2005.

Bakgrunden till projektet var de senaste årens drastiska ökning av alkoholkonsumtionen, vilket även innebär att alkoholen i trafiken ökar. Enligt Alkoholkommittén har det traditionella svenska berusningsdrickandet ökat kraftigt. Berusningsdrickandet har i första hand varit en ungdomlig företeelse där framför allt unga män, men även allt fler unga kvinnor, drabbas av berusningsrelaterade skador och problem. Kvinnors förändrade alkoholvanor och dess konsekvenser har uppmärksammats i olika utredningar, bl. a i SOU 2005:25. Även förskrivningen av sömnmedel, värktabletter och antidepressiva medel till unga kvinnor har ökat kraftigt under 1990-talet. Enligt STR:s broschyr "Vi har allt att vinna" har var femte 18-24 åring kört rattfull under det senast året och allt fler tycker det är ok att köra när man har druckit alkohol.

KSAN söker aktivt nya målgrupper att mobilisera till alkohol- och drogförebyggande arbete. KSAN har sedan 1960-talet arbetat förebyggande när det gäller att påverka ungdomars attityder om alkohol och trafik och anordnat gemensamma konferenser med CFN (Centralförbundet För Nykterhetsundervisning) bl.a. i Kalmar län redan år 1966. KSAN har i samarbete med Katrin Byréus utvecklat förebyggande interaktiva metoder sedan början av 1990-talet med särskild fokus på tonårsflickor. Detta för att påverka värderingar och ändra attityder om alkohol och droger och stärka flickornas förmåga att göra hälsosamma val, motstå grupptryck, kunna säga nej och sätta gränser.

KSAN vill nå ut till t ex trafikskolor och handledare för privatister för att öka kunskapen i alkohol- och drogfrågor bland dem som kan påverka ungdomar i en normal vardagssituation. Trafikskolorna i Sverige når ca 75 000 personer per år. Trafikskolan utgör vidare en normal kontaktyta för ca 80 % av de kvinnor som tar körkort årligen. Enligt STR tar flickor fler körlektioner än män, 22,4 resp. 14,9 körlektioner (Källa: VTI-rapport 481:2002 Tabell 16, sid. 84).

Enligt vägverkets statistik 2004 har antalet misstänkta rattfylleriförseelser bland kvinnor ökat från 2 % till 11-15 %. En av fem flickor i åldern 18-19 år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år. Av dem som dödas i dödsolyckor med unga förare inblandade omkommer fler andra personer än de unga förarna själva, dvs. passagerare eller en annan trafikant. KSAN anser därför att drogfrågan måste bli en självklar del i körkortsutbildningen. Enligt forskning kring effektiva metoder för att påverka attityder till droger räcker det inte med faktaundervisning eller avskräckande exempel. Deltagarna måste också ges tillfälle att få bearbeta attityder och värderingar, t.ex. med hjälp av metoden värderingsövningar.

KSAN har därför under vintern 2004 sökt kontakt och initierat ett samarbete med STR för mobilisering av en normal kontaktyta, trafikskolan, till ett alkohol- och drogförebyggande arbete. Detta genom att föra ut KSAN:s metodmaterial för att påverka attityder och värderingar om alkohol, läkemedel och droger med särskild inriktning på unga kvinnor.

I samarbete med Katrin Byréus har flera utbildningsdagar i metodmaterialet "Bella-Grus och Glitter 2" (KSAN/K.Byréus 2001) anordnats för STR:s styrelse och trafikskolelärare för att intressera dem för värderingsövningar och interaktiva metoder som en del i undervisningen i alkohol- och drogfrågor i trafikskolan. STR arbetar även för att intressera sina medlemsorganisationer och har startat ett tillämpningsprojekt för att ta fram ett nytt läromaterial som grundar sig på samarbetet med KSAN.

KSAN har med utgångspunkt i detta projekt lämnat synpunkter till näringsdepartementet om frågor angående riskutbildning vid körkortsutbildning i september 2006. En gemensam uppvaktning med STR i samma fråga gjordes på Näringsdepartementet den 15 november 2006.

Under våren 2007 har KSAN:s kanslichef Leena Haraké intervjuat STR:s förbundsordförande Berit Johansson om alkohol och trafik. Programmet har sänts på TV Q på Öppna kanalen. Metodutvecklingsarbetet presenterades av STR på ICAA-konferensen i Stockholm den 14 juni 2007. Den 13 december 2007 har KSAN informerat om projektet på "Civil Society Forum on Drugs in the EU" där KSAN är representerad av kanslichefen. På hemmaplan fortsätter KSAN bl.a. i samarbete med MHF:s Damklubbsråd att föra ut projekterfarenheter från "Bella Bilist".

KSAN har tillsammans med STR:s ordförande Berit Johansson deltagit i EU-expertkonferens om alkohol i Stockholm den 21-22 september 2009.

KSAN är medlem i