EAD - European Action on Drugs

EU vill genom sin handlingsplan mot narkotika för 2009–2012 ge en beslutsam, samlad och väl avvägd lösning på ett växande problem som påverkar hela samhället. EU-kommissionen har lanserat EU-kampanjen om narkotika, som är tänkt att vara en plattform för alla offentliga och privata organisationer, aktörer, icke-statliga organisationer och medborgare i EU som verkar inom eller är intresserade av detta område.

EU-kampanjen om narkotika lanserades i Bryssel den 26 juni 2009. Alla organisationer och privatpersoner som vill ta ansvar för att motverka det allvarliga narkotikaproblemet i EU kan delta. Läs mer om European Action on Drugs.

KSAN blev, som enda svensk organisation, godkänd 2009 av EU för att underteckna EAD-aktionen. KSAN:s bidrag till denna aktion är projektet BellaNets nätforum, www.bellanet.se, som den 26 juni 2009 öppnades även för internationella medlemmar som arbetar drogförebyggande med tjejgrupper med utgångspunkt i KSAN:s metodmaterial "Grus och Glitter" (KSAN/K.Byreus-Hagen, 1994) eller "Bella Grus och Glitter 2" (KSAN/K.Byreus 2001,2006).

Medlemskap har sedan dess sökts av tjejgruppsledare från t ex Rumänien, Portugal, Nederländerna, Norge, Island, U.S.A. och Vitryssland. Bland de första nya medlemmarna i det internationella nätverket var medlemmar från NGO Kalegium, Vitryssland, och Blatt Afram från Island. KSAN har ett samarbete med NGO Kalegium sedan 2001 och med NGO Blatt Afram sedan 2007.Det nationella nätverket för tjejgruppsledare är förankrat i alla Sveriges län och kommer att erbjuda en unik erfarenhetsbas för det internationella drogförebyggande arbetet med flickor i fokus. Det finns närmare 40 miljoner tonårsflickor i Europa.

KSAN har även bildat en internationell referensgrupp för BellaNet och i den gruppen ingår representanter bl a från RIFFI, European Cities Against Drugs, Europe Against Drugs, NGO Kalegium och NGO Blatt Afram.

Under sensommaren 2009 och hösten 2009 introducerades nätverket och EAD på lärarläger i Rumänien, drogförebyggarmöte i Belgrad via EURAD:s internationella president Renee Besseling, och vid en utbildningsdag i Mariehamn, Åland, av KSAN.

KSAN:s aktion lades ut på EAD:s hemsida i slutet av februari 2010 och av den framgår bl.a. att KSAN:s satsning motsvara de kriterier som finns för genderspecifikt drogpreventivt arbete.

Gemensamma utbildningsinsatser 2010-2011 planerades och genomfördes i samarbete med bl a EURAD, ECAD och NGO Blatt Afram bl a i Rumänien och Island.

EU-kommissionen inbjöd KSAN att föreläsa om genderspecifikt drogförebyggande arbete på sin Warszawa-konferens den 6 juli 2011.

KSAN fortsätter sitt internationella samarbete under 2012 för att föra ut tidigt genderspecifikt och metodiskt drogförebyggande arbete, som en insats i European Action on Drugs. Bland de nya samarbetsparterna finns den finska kvinnoorganisationen Women Together Against Addictions.

ead-logga

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i