55+ Del 3

KSAN avser att i 55+, del 3, föra ut aktuella kunskaper om hälsorisker förknippade med vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion och verka för och samarbeta brett för att såväl preventiva som behandlande insatser anpassade för målgruppen utvecklas.

KSAN bildade opinion för projektet 55+ via ett välbesökt och uppmärksammat seminarium "Farmor på fyllan" i Almedalen den 3 juli 2012. Seminariet genomfördes i samarbete med KSAN:s medlemsorganisationer Fi, ROKS och SKR, och KSAN hade även bjudit in UNF Ungdomens Nykterhetsförbund till debatten.

Under hösten 2012 har KSAN, i brett samarbete med referensgruppen för 55+, arrangerat tre regionala kunskapsseminarier för att bilda opinion och utöka kunskapen om hälsorisker förknippade med vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion. Seminarier hölls i Helsingborg den 17 september, i Stockholm den 18 september och i Umeå den 19 september.

KSAN har lyft frågan om äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion under Uppmärksamhetsveckan som Stockholms Läns landsting arrangerade i november 2012.

KSAN vill engagera fler för förebyggande arbete och framtagande av handlingsprogram med fokus på vuxna och äldre kvinnors hälsa, samt samråda och samarbeta med t ex FHI och Socialstyrelsen för att erforderliga utbildningsinsatser och forskningsstudier initieras.

Referensgruppen för projektet träffades den 14 mars och planerade höstens konferenser, samt den 27 november och diskuterade hur KSAN kan fortsätta föra ut den kunskap som samlats in.

KSAN har ansökt om och beviljats fortsatt projektbidrag från FHI för 2013. Referensgruppen för projektet har utökats såväl med forskare som praktiker.

På ANDT-rådet den 28 februari 2013 presenterade KSAN:s kanslichef Leena Haraké fakta om äldre kvinnors alkohol- och läkemedelsmissbruk.

KSAN anordnade under hösten lokala och regionala kunskapsseminarier. Den 20 november i Sollentuna, 26 november på Gotland och 4 december i Göteborg.

Projektet har väckt stort intresse under året. Föreläsningen "Farmor på fyllan" togs in som ett programinslag på konferensen "Mot samma mål" i Stockholm i mars. KSAN har inlett ett samarbete med NBV att hålla flera "Farmor på fyllan"-seminarier. Ett ytterligare samarbete med Blå bandet påbörjades 26 mars för ett seminarium "Från nyktra kvinnor till farmor på fyllan".

Inför 2014 ansökte KSAN om medel från Folkhälsomyndigheten för ett treårigt spridnings- och implementeringsprojekt 2014-2016 för att få ut all projektkunskap, erfarenhet, nätverk och kontakt. Detta för att stärka det lokala och regionala drogförebyggande arbetet.

 

 

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i