Vanliga frågor

Vad är KSAN:s uppdrag?

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel. Som beroendeframkallande medel räknar vi narkotika och vissa läkemedel.

KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel som t ex sömnmedel och lugnande medel.

KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom dessa ämnesområden utifrån ett kvinnoperspektiv genom:
  • att sprida information
  • att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador
  • att stimulera till debatt
  • att påverka attityder och värderingar
  • att följa och stödja forskning
  • att verka både nationellt och internationellt i dessa frågor.

Varför behövs det ett kvinnoperspektiv på frågorna om missbruk och beroende?

Normen och traditionen utgår från mannen och mannens behov. Detta gäller alltifrån forskning till utformningen av vård och behandling.

Jag vill beställa KSAN:s informationsmaterial/böcker. Hur gör jag?

Alla KSAN:s informationsmaterial, som t.ex. "Bella Grus och glitter 2 – för tjejgrupper" (Katrin Byréus/KSAN, 2001, 2006) finns att beställa i KSAN:s webbshop. För ytterligare frågor om bokbeställningar se rubriken "Frågor & svar" i vår webbshop.

Var kan jag hitta information och statistik om flickor och kvinnors alkohol- och drogvanor?

http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

CAN/Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör regelbundet olika undersökningar, bl.a. Skolungdomars drogvanor.

Socialstyrelsen gör rapporter, t.ex. Folkhälsan i Sverige, där alkohol och droger tas upp.

SCB/Statistiska Centralbyrån har statistik inom de flesta ämnen. Du kan själv välja att söka på ett visst ämne och sedan välja t.ex. län, ålder, kön.

SoRAD/Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning bedriver socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet.

Hur är situationen med behandlingsplatser för kvinnor med missbruksproblem?

Mycket bristfällig. Flickors och unga kvinnors ohälsa beskrivs i aktuella forskningsrapporter med ökad stress, ångest, ökat missbruk och ökade vårdtillfällen på grund av alkoholförgiftningar, depressioner och allvarligt självskadebeteende. Avsaknaden av förebyggande arbete och behandlingsinsatser leder till att flickors problem blir ännu allvarligare.

Var kan jag hitta information om alkohol och graviditet?

Vänd dig i första hand till din mödravårdscentral/barnmorska som i sin tur kan hänvisa vidare. Du kan också ställa en fråga till: Svenska Barnmorskeförbundet, via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Tel: 08-10 70 88

Var kan jag hitta informationsmaterial om amning och alkohol/droganvändning?

Vänd dig till din mödravårdscentral/barnmorska. Där det finns primärvård finns det mödravård. Via Vårdguidens hemsida kan du hitta närmsta mödravårdscentral/barnmorska.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i