Vecka 45

vecka45logo1

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol genomfördes sedan flera år tillbaka under vecka 45. Under åren 2008-2010 genomfördes uppmärksamhetsveckan av FHI/Riskbruksprojektet och var då riktad mot personal och patienter inom  hälso- och sjukvården.

Sedan 2011 är detta en satsning där många är delaktiga, som organisationer, företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter samt sjukvården. Socialstyrelsen presenterade i november 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där man ger rekommendationer om hur man i hälso- och sjukvård kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna man vill påverka.

Mellan 8 och 14 november 2021 uppmärksammar vi vecka 45 - tillsammans med flera andra medlemsorganisationer. 

KSAN:s medlemmar lyfter samband mellan alkohol och psykisk ohälsa för kvinnor, samt våld och alkohol. Sambanden mellan missbruk, trauma, psykisk ohälsa och suicid är starka. Risken för alkoholmissbruk för kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp är 20 gånger högre jämfört med andra kvinnor, enligt WONSA, world of no sexual abuse

Sambandet mellan alkohol och ohälsa är också dokumentrat och bevisat. Enligt Rambolls analys gjord på uppdrag av Systembolaget för rapporten "Alkoholens samhällskonsekvenser - regional analys" framgår att den totala kostnaden för alkoholrelaterad hälso- och sjukvård i Sverige uppgår till nästan 4,2 miljarder årligen. I den kostnaden ingår varken primärvård eller missbruksvård inom socialtjänsten. Männen (främst de som är 35 år gamla och äldre) står för 70 procent av den summan, enligt Systembolagets Alkoholrapport 2021.

Enligt Socialstyrelsen (rapporten "Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar", 2021) ökar dödligheten mer bland kvinnor vad gäller andelen som avlider inom ett år efter att ha fått vård för alkoholrelaterade problem. Dödligheten för kvinnor ökade från 2,9 till 3,6 procent mellan 2009 och 2019 och för män från 5,1 till 5,3 procent.

Över åtta procent av de kvinnliga patienter som har fått vård för alkoholrelaterade diagnoser, som inom 12 månader också får vård efter självmordsförsök (jämfört med fyra (4) procent för männen).

Vården för för alkoholrelaterade diagnoser minskar, men inte för äldre kvinnor. I åldersgruppen 65 år och äldre ligger denna utveckling stabilt. Dödsfall till följd av alkoholförgiftning har minskat mest bland män (under 2019 dog 114 kvinnor och 257 män av alkoholintoxikation), enligt Alkoholrapporten 2021. 


MHF har tagit initiativ till att sprida information om veckan och dess budskap till press och sociala medier om vecka 45  (2021)

Blå Bandet och LP-verksamheten lanserar under v. 45 kampanjen ”Jag ser”,  för att inspirera och utmana fler vuxna att se och bekräfta barn i utsatthet. Följ på YouTube den 5 november kl. 18.30 (2020)


Ambitionen är att många aktörer samtidigt under vecka 45 uppmärksammar alkoholfrågan ur ett hälsoperspektiv, då över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. Sedan 2011 genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordnade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Tips för vecka 45!
Information att använda i sociala medier:

- Alkohol är beroendeframkallande
- Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador
- Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel
- Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer
- Alkohol kan skada din hälsa
Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad
- Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet
- Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor
- Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet
- Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn
- Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem

- En global alkoholkonvention behövs

- Raising the issue of alcohol as an important health risk  #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol is the 3rd top risk factor in Europe for ill health #AlcoholAwarenessWeek45
- Drunk driving is one of the main causes of deaths on EU roads #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol number 1 risk factor for early death in age 25-59 >core of the working population
- Europe is the heaviest #alcohol drinking region in the world #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol causes liver cirrhosis, fatty liver and cancer #AlcoholAwarenessWeek45
- IARC classified #alcohol as category 1 carcinogen already in 1988 #AlcoholAwarenessWeek45

Kontaktuppgifter till personer som arbetar med Vecka 45

KSAN
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-10 10 41
www.ksan.se

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Gun-Lis Roos, Kontaktperson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0709-48 81 42
Vecka 45 på Facebook
www.mhf.se

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Håkan Eriksson, generalsekreterare
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 070-710 66 70
www.slan.se

Svensk sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening, Etik- folkhälsa & vårdutvecklingsfrågor
Inger Torpenberg, leg. sjuksköterska
Tel. 0706-048 438
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.swenurse.se

NBV Öst
Monica Ceesay, koordinator
Tel. 07346-08540
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://nbv.se/ost

STAD Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
Unda Lönnqvist, projektledare
Tel. 0704-842 582
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sll.se

Trygg i Norrtälje kommun
Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg
Tel. 0706-390 814
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vecka 45 - uppmärksamhetsvecka om alkohol - Norrtälje kommun

Sollentuna kommun Socialkontoret/beroendemottagning
Annukka Leisti, enhetschef
Tel. 08-579 226 64
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Missbruk-och-beroende/riskbruk/

Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund
Per-Olof Svensson, organisationssekreterare
Tel. 0705682320
Epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.blabandet.se

Insamlingsstiftelsen Choice
Robert Åkesson, VD
Tel. 0707-957 198
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.stiftelsenchoice.se

KRIS-08 Stockholm
Sara Woldu, Kvinno-/mammagruppen
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel. 08 32 71 00
www.kris.a.se

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 033-10 28 11
www.lansnykterhetsforbundet.nu

JLN Jönköpings läns nykterhetsförbund och CAN Länsombud
Kicki Olofsson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 036-31 67 70
Mobil 0704-04 41 73

Östergötlands läs nykterhetsförbund
Anna Fjelltjärn, Konsulent
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.nykterhetsforbundet.se

IOGT-NTO Stockholms Södrakrets
Jan Stenefors
Tel. 0762-49 15 88
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.iogt.se

LP-Verksamhetens ideella riksförening
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-619 25 10
www.lp-verksamheten.se

Drogfri Uppväxt, avdelning Stockholm
Karin Öberg, ordförande
Tel. 0762 52 66 41
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Drogfri Uppväxt
Ordförande Ali Jerremalm
Tel. 0706-92 80 74
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KSAN är medlem i