Representation

  • KSAN:s kanslichef är förordnad till regeringens ANDT-råd, Nationellt råd i Alkohol- Narkotika- Dopning- och Tobaksfrågor.
  • KSAN är antagen till regeringens Jämställdhetsråd.
  • KSAN har en representant i ICAA:s styrelse.
  • KSAN representeras av sin kanslichef i EU:s Civil Society Forum on Drugs.
  • KSAN är representerat i European Action on Drugs (EAD).
  • KSAN samordnar NordAN:s kvinnoseminarium och KSAN:s kanslichef är dess moderator.
  • KSAN är representerat i flera olika referensgrupper bl.a. hos Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting m.fl.
  • KSAN har en representant i CAN:s styrelse.
  • KSAN:s ordförande och kanslichef är medlemmar i Alkoholpolitiskt forum.
Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i