Representation

  • KSAN representeras i ICAA:s styrelse
  • KSAN representeras i EU:s Civil Society Forum on Drugs
  • KSAN är representerat i European Action on Drugs (EAD)
  • KSAN samordnar NordAN:s kvinnoseminarium 
  • KSAN är representerat i flera olika referensgrupper bl.a. hos Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse m.fl.
  • KSAN har en representant i CAN:s styrelse.
 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i