Podcast

  

  

KSAN har även genomfört projektet "Genderspecifik hälsokommunikation" med medel från MUCF, och som en del av detta har vi tagit fram våra två första podcast. I KSAN-podden diskuteras drogförebyggande ämnen med fokus på flickor och kvinnor, bl.a. alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.

Avsnitt 1

Gäst: KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall. Frågor som tas upp är bl.a. varför vi ska jobba drogförebyggande med fokus på flickor och kvinnor och varför KSAN:s arbete behövs. Maj-Inger berättar även kort om sig själv och sin bakgrund.

 

Avsnitt 2

Gäster: Lotta Partby, FSUM/Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, och Marianne Johansson, Svenska Barnmorskeförbundet.
02:50 Lotta Partby. Ett samtal om hur unga tjejer idag mår och hur vi bäst kan samtala och kommunicera med tjejerna kring deras hälsa och alkohol och andra droger.
08:07 Marianne Johansson. Hur kan man framgångsrikt kommunicera med blivande mammor om alkohol och droger?

 

 

Musik: Wading Through, A-List Music, shutterstock.com.

 

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i