Nationellt

CAN - Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysning

KSAN är medlem i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger, bl.a. genom att publicera nationella rapporter och undersökningar. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall är invald i CAN:s styrelse och arbetsutskott.
www.can.se

Folkrörelser mot droger

Folkrörelser mot droger är ett nätverk av organisationer som arbetar för en restriktiv drogpolitik. Alla medlemsorganisationer ställer sig bakom den gemensamma plattformen "Restriktiv narkotikapolitik – för ett narkotikafritt samhälle". KSAN är medlem i Folkrörelser mot droger sedan 2007.

Sveriges Kvinnolobby

KSAN är medlem i Sveriges Kvinnolobby som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Sveriges Kvinnolobbys uppdrag är att samla den svenska kvinnorörelsen och att arbeta för kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor i samhället. Verksamheten utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action.
www.sverigeskvinnolobby.se

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i