Internationellt

NordAN - Nordic Alcohol and Drug Policy Network

KSAN är medlem i NordAN sedan 2001. NordAN är ett nätverk av ca 90 organisationer i Norden och Baltikum som arbetar med förebyggande arbete, drogpolitik, opinionsbildning eller med en socialt inriktad verksamhet som syftar till att minska bruket av alkohol och andra droger. Huvudkontoret finns i Köpenhamn. KSAN är samordnare av NordAN:s Kvinnosektion och KSAN:s kanslichef Leena Haraké är dess moderator
http://nordan.org

EWL - European Women's Lobby

European Women's Lobby (EWL) är den största paraplyorganisationen för kvinnoorganisationer inom EU, och arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. EWL representerar över 2000 organisationer. Genom sitt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby tar KSAN del av arbetet i European Women's Lobby. KSAN är också korresponderande medlem i EWL.
www.womenlobby.org

CSF - Civil Society Forum on Drugs in the EU

KSAN är sedan 2007 representerat av kanslichef Leena Haraké i CSF Civil Society Forum on Drugs in the EU. CSF möts åtminstone en gång per år och fungerar som en plattform för informellt utbyte av åsikter och information mellan EU-kommissionen och de civila organisationerna. Syftet med CSF är bl.a. att bidra till arbetet med att övervaka EU Drugs Action Plan, och att stödja kommissionens arbete med att förbereda den nya EU Drugs policy framework.
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_en.htm

EAD - European Action on Drugs

EU vill genom sin handlingsplan mot narkotika ge en beslutsam, samlad och väl avvägd lösning på ett växande problem som påverkar hela samhället. EU-kommissionen har lanserat European Action on Drugs, som är en plattform för alla offentliga och privata organisationer, aktörer, icke-statliga organisationer och medborgare i EU som verkar inom eller är intresserade av detta område.

EU-kampanjen om narkotika lanserades i Bryssel den 26 juni 2009. KSAN blev som enda svensk organisation godkänd 2009 av EU för att underteckna EAD-aktionen. KSAN:s bidrag till denna aktion är projektet BellaNets nätforum, www.bellanet.se Nätforumet öppnades den 26 juni 2009 även för internationella medlemmar som arbetar drogförebyggande med tjejgrupper med utgångspunkt i KSAN:s metodmaterial Bella Grus och Glitter 2 (Katrin Byréus/KSAN, 2001,2006) Nätforumet blev en av EAD:s "Ten top stories". Läs mer i länken nedan.
Läs mer om EAD

Läs om KSAN:s arbete som en Ten top story här: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/ead/stories/story-sweden_en.htm

ICAA - International Council on Alcohol and Addiction

KSAN är medlem i ICAA, ett internationellt nätverk som arbetar med att förebygga och minska de skadliga effekterna av alkohol, tobak och andra droger. KSAN:s tidigare ordförande Christina Pettersson är styrelseledamot i ICAA sedan 2006 och är samordnande och ordförande för ICAA:s sektion "Focus on women".
www.icaa.ch

WFAD - World Federation Against Drugs

KSAN är medlem i World Federation Against Drugs sedan 2010. WFAD är en global paraplyorganisation för ideella organisationer och andra som står bakom en restriktiv narkotikapolitik. Organisationen grundades 2009 med syftet att arbeta för en drogfri värld, och höll sin första världskonferens i Stockholm samma år. KSAN deltog i konferensen och lämnade då in en protest i samarbete med representanter från Ulfshyttan, Checkpoint Center, Victorygruppen, Korpberget Samverkansgrupp och Feministiskt initiativ. Protestens syfte var att markera att kvinnors rättigheter inte ingick i plattformen. Under senare delen av 2009 omarbetades plattformen att omfatta även kvinnors situation.
www.wfad.se

VNGOC - Vienna NGO COmmittee

Vienna NGO Committee fungerar som en länk mellan ideella organisationer och Commission on Narcotic Drugs (CND), International Narcotics Control Board (INCB) och United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). VNGOC arbetar för att sprida information om ideella organisationers aktiviteter, uppmärksamma angelägna frågor och involvera det civila samhället i att bidra till utvecklingen av den globala narkotikapolitiken. KSAN är medlem i VNGOC sedan 2011, för att få in kvinnoperspektivet på den globala narkotikapolitiska arenan.
www.vngoc.org

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i