Följa och stödja forskning

I vårt samhälle utgår normen och traditionen från mannen och mannens behov. Detta gäller alltifrån forskning till utformningen av vård och behandling. Först på senare år har kvinnors sjukdomar och symptom uppmärksammats på allvar. KSAN följer och stödjer sådan forskning, bl.a. genom att delta vid seminarier och möten om forskning, samt annat som vi inbjuds till.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i