KSAN:s verksamhet

Från vaggan till graven - vi vänder oss till flickor, tjejer och kvinnor i alla åldrar

KSAN arbetar med frågor kring alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv.

KSAN arbetar framför allt med förebyggande verksamhet bestående av:

  • Informationsmaterial/Kampanjer
  • Konferenser/Seminarier
  • Projekt
  • Deltar i arbetsgrupper och i referensgrupper samt följer aktuell forskning.
  • Producerar och utvecklar material och utbildningar för att stärka flickors/unga kvinnors självförtroende.
  • Följer aktivt utvecklingen när det gäller vårdmöjligheter för flickor/kvinnor med missbruksproblem.
  • Samarbetar med myndigheter och andra organisationer
  • Samarbetar inom Norden, inom EU och internationellt med dessa frågor, bl.a. genom EWL (European Women's Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt alkohol – och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.
 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i