KSAN:s verksamhet

Från vaggan till graven - vi vänder oss till flickor, tjejer och kvinnor i alla åldrar

KSAN arbetar med frågor kring alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv.

KSAN arbetar framför allt med förebyggande verksamhet bestående av:

  • Informationsmaterial/Kampanjer
  • Konferenser/Seminarier
  • Projekt
  • Deltar i arbetsgrupper och i referensgrupper samt följer aktuell forskning.
  • Producerar och utvecklar material och utbildningar för att stärka flickors/unga kvinnors självförtroende.
  • Följer aktivt utvecklingen när det gäller vårdmöjligheter för flickor/kvinnor med missbruksproblem.
  • Samarbetar med myndigheter och andra organisationer
  • Samarbetar inom Norden, inom EU och internationellt med dessa frågor, bl.a. genom EWL (European Women's Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt alkohol – och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.

KSAN på Twitter

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i