Medlemsaktuellt

Årsmöte 2020 genomfört

KSAN höll sitt årsmöte digitalt den 31:e augusti i Stockholm. KSAN:s ordförande Lena Josefsson inledde mötet med ett tal och H.M. Drottning Silvia tilldelades årets Fjärilspris. Drottningen kände sig hedrad och höll ett tacktal om brett och långsiktigt engagemang i arbetet för barnens rätt till drogfri uppväxt och samhällsaktuella utmaningar som kräver samarbete av alla led. 

Mötet fortsatte med en parentation till minne av KSAN:s tidigare ordförande (1965-1970) och sista hedersledamot Vega Otterland som somnade in den 7 juni 2019.

Till årsmötesordförande valdes Regina Mattsson, generalsekreterare för WFAD (World Federation Against Drugs).

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till ordförande, styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. 

Till ordförande omvaldes Lena Josefsson för 1 år. Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Kerstin Engle, Karin Rågsjö och Nina Ulvelius, och nyvaldes Ann Hedberg Balkå och på ett år - Susanne Åhlund (fyllnadsval). I styrelsen ingår även Catarina Göransson Malmgren, Mildred Hedberg och Lotten Sunna som valdes för två år vid årsmötet 2019. 

Ingela Broberg och Nina Eriksson omvaldes som ersättare för ett år, och nyvaldes Elisabeth Jacobsson och Hedvig von Hofsten.

Till valberedningen i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Ana Oviedo och Gun-Lis Roos och nyvaldes Eva Solberg, Marianne Johansson. Till sammankallande nyvaldes Gun-Lis Roos.

Till revisorer för ett år omvaldes Christina Pettersson och Maj-Inger Klingvall. Till revisorsersättare för ett år omvaldes Inger Torpenberg.

Avgående styrelseledamöter Marianne Johansson, Eva Solberg avtackades, likaså ledamöterna Siw Warholm och Maria Sandren Loa från valberedningen.

Årsmötesuttalandet "KSAN kräver kvinnoperspektiv på ny ANDT-strategi 2020-2025" finns att läsa undes Press & Debatt. 

Stockholm, 2020-08-31

KSAN är medlem i