Medlemsaktuellt

Årsmöte 2020 hålls digitalt

KSANs årsmöte inställdes i april 2020 med anledning av den extraordinära situationen i landet pga. coronaviruset.

KSANs styrelse beslutade att ett nytt datum för årsmötet blir den 31 augusti 2020. Mötet kommer att hållas digitalt.

Årsmötehandlingar är skickade till anmälda ombud. Välmött den 31 augusti!

KSAN är medlem i