Medlemsaktuellt

Kallelse till KSANs årsmöte 16 april 2018

Stockholm 2018-03-23

Kallelse till KSAN:s årsmöte
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol - och Narkotikafrågor kallar härmed anslutna medlemsorganisationer till
ÅRSMÖTE 2018.
Datum: måndagen den 16 april 2018, kl. 13.00 -16.30
Plats: ABF-huset, Hedénsalen Plan 4
Adress: Sveavägen 41, 111 83 Stockholm
Anmälan senast den 27 mars, regler för anmälda och ombud – se bifogad anmälningsblankett. Verksamhetsberättelse för år 2017 och övriga årsmötes-handlingar sänds ut till anmälda deltagare och anslutna riksorganisationer.

Program: 

12.00 Gemensam lunch på ABF-huset, Hjärtat (ABF-husets öppna mötesplats och eventlokal i entréplan).

12.45 Registrering

13.00 - 13.10 KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall hälsar välkommen.

Årsmötestalare:

13.10 - 14.00 Nationell samordnare för utveckling och samordning av
                        insatser inom området psykisk hälsa
Kerstin Evelius talar om den nya strategin för psykisk hälsa

14.00 - 14.30 Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell talar om framtida utmaningar inom det sociala området från Socialstyrelsens perspektiv

14.30 - 15.00 Kaffe, te.

15.00 - 16.30 Årsmöte.

Ca 16.30 utdelning av Fjärilspriset 2018.
Välkommen!

KSAN:s styrelse

KSAN är medlem i