Fjärilspriset 2012 till Meri Helena Forsberg

PRESSMEDDELANDE 2012-04-16

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar. De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare. Årets pris delas ut vid KSAN:s årsmöte den 16 april till Meri Helena Forsberg, ordförande för RIFFI Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor.

Motiveringen lyder:
Meri Helena Forsberg tilldelas priset för sitt uthålliga och långsiktiga ideella arbete med stort engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa och alkohol, narkotika och läkemedel. Hon har även arbetat aktivt mot HIV/AIDS och trafficking. Under flera år har Meri Helena anordnat aktiviteter som t ex diskussioner, seminarier och konferenser i syfte att sprida information om bruk och missbruk. Föredrag och filmer om missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande ämnen har varit på agendan.

Meri Helena Forsberg är en modig, ärlig och engagerad kvinna i sitt ideella arbete. Under hennes ledning har lokalföreningarna och riksförbundet fungerat som en stödpunkt där kvinnor har fått information, social rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, samt tröst och stöd i svåra situationer. Meri Helena har strävat efter att på lämpligaste sätt bemöta invandrarkvinnor som har problem, samt stimulera till förståelse och debatt.

Meri Helena har även lyft RIFFI till en internationell arena. Sedan 1992 har RIFFI konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC, inom arbetsområdet Kvinnofrågor.

Stockholm 2012-04-16
Maj-Inger Klingvall
Ordförande
KSAN

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i