Kvinnors rätt får inte försämras i pandemin

"Vi kan inte se på när kvinnors rättigheter till liv och skydd åsidosatts och är på tillbakagång. Corona-pandemin får inte användas till att öka kvinnors utsatthet", skriver Leena Haraké i en krönika till Drugnews i samband med 8 mars 2021.

Det är dags igen för den internationella kvinnodagen på måndag den 8 mars. Vad ska vi säga om kvinnors rättigheter detta pandemiår 2021? Antagligen detsamma som alla andra år, men med mycket högre röst: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

I de flesta rapporter från olika myndigheter har det fastlagts att mäns våld mot kvinnor och även barn har ökat under pandemin. Hemmet, som tidigare har förklarats vara det farligaste platsen för kvinnor, har även utgjort arbetsplatsen för många kvinnor under det senaste året.

Våldet mot kvinnor är en av bestående former av könsbaserad diskriminering, såväl här som i Europa och resten av världen. Dödsorsak kvinna. En av de grymmaste formerna av våld mot kvinnor är våldet just därför att kvinnor är kvinnor.

Övergrepp, våldtäkter och andra former av sexuellt våld förorsakar långvariga trauman och begränsar och tillintetgör många kvinnors liv, hälsa och livsutrymme.  Kvinnor i missbruk är en grupp som saknar det mesta när det gäller skyddsnät. De är ofta våldsutsatta och hör inte hemma på härbärgen för män eller vandrarhem eller garage i Sverige 2021. Vi måste kunna bättre!

Läs hela krönikan här

#WAP Women Are People

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i