KSAN kräver ett kvinnofokus i den nya ANDT-strategin 2021-2025

Pressmeddelande, 2020-12-22

Kvinnor i missbruk och deras särskilda behov lyfts som ett prioriterat område enligt EU:s strategibeslut (2020-12-18) för agenda och aktionsplan på narkotikaområdet.

KSAN kräver att svenska regeringen också lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och prioriterar insatser i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.

Avsaknaden av tillräckliga grundförutsättningar har drabbat både kvinnor och barn på ett mycket negativt sätt i form av bl. a ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn. Allt detta i sin tur har ökat skillnaderna i hälsa och ojämlikhet bland olika grupper. ANDT-frågorna och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor.

KSAN har sedan 2007 lyft kvinnornas särskilda behov i vård och behandling och nu har KSAN:s internationella arbete som rådgivande organisation verksam vid Civil Society Forum on Drugs i Bryssel gett resultat.

Det uttrycks i det nya beslutet att EU:s nya strategi för narkotika är baserad på

•  Europeiska unionens grundläggande värden och grundläggande principer i EU:s lagstiftning:respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet, rättsstatsprincipen, säkerhet och mänskliga rättigheter.

•  Multidisciplinär strategi: att genomföra EU:s agenda för narkotika, alla parter på nationell, regional och lokal nivå.

I EU:s dagordning för narkotika fastställs åtta strategiska prioriteringar för EU:s narkotikapolitik under de kommande fem åren.

KSAN kräver att regeringen prioriterar, i enlighet med EU:s beslut, flickors och kvinnors särskilda behov och insatser av human och god kvalité i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.

Läs hela KSAN:s Pressmeddelande i PDF

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i