Film om barns utsatthet i pandemin

På måndag, 14 december, lanserade KSAN kortfilmen ”Se mig” – om barn och ungas utsatthet under coronapandemin och kanslichef Leena Haraké blivit intervjuat av nyhetsbyrå Drugnews i samband med detta.

”Missbruk, bråk och våld har ökat i hemmen när isolering ökat. Vi måste se och stötta barnen, särskilt nu i juletid”, säger Leena Haraké till Drugnews.

Elvaminuters-filmen är en ödesmättad vandring genom tomma skolor, lekparker och sportanläggningar. Skolor, idrott och fritidsaktiviteter stänger ner för att hindra smittspridning av viruset – men ungas kontakt med lärare och tränare försvåras.

Vuxna jobbar hemifrån eller har blivit arbetslösa. Oro och tristess ökar och flera dövar det med alkohol. Barn riskerar hamna i kläm.

"Missbruk och våld mot barn och kvinnor har ökat i hemmen och nya grupper kan hamna i riskbruk och beroende av alkohol och andra droger. Barn är extra utsatta och när samhället stänger ner så minskar andras insyn och unga hänvisas till sina föräldrar. – Och otryggheten ökar när skolan kör distansundervisning och dagens kanske enda lagade mål mat uteblir. Jag hoppas filmen kan bli en samtalsöppnare", säger Leena Haraké i intervjun.

Samhällets brister för stöd och hjälp till sårbara grupper har uppdagats under corona-pandemin.

Filmen ”Se mig” berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin och om behovet av att bli sedda. Det handlar om exempelvis barn i missbruksmiljöer, våld, sexuella övergrepp, brister i omsorger eller – som polisen larmar om idag i Sveriges Radio – att fler barn lockas till kriminella gäng när vuxenvärlden sviker.

Läs hela intervjun på Drugnews

Länken till filmen

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i