KSAN:s årsmötesuttalande 2020

KSAN:s årsmöte kräver kvinnoperspektiv på ny ANDT-strategi 2021 – 2025!


Regeringens nuvarande strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) löper ut 2020 och regeringen avser att under 2020 ta fram en förnyad ANDT -strategi.


Det är svårt, intill omöjligt, att lista framgångar eller uppnådda mål från den tidigare strategin. Avsaknaden av tillräckliga grundförutsättningar har drabbat både kvinnor och barn på ett mycket negativt sätt i form av bl. a ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn.  Allt detta i sin tur har ökat skillnaderna i hälsa och ojämlikhet bland olika grupper. 


ANDT-frågorna och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor.  Med stöd av ovanstående kräver KSAN:s årsmöte

att regeringen lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och normkritiskt och inkluderande prioriterar insatser av human och god kvalitét i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.


Stockholm, 2020-08-31

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i