Årets Fjärilspristagare : H.M. Drottning Silvia

PRESSMEDDELANDE 2020-08-31

Fjärilspris 2020 tilldelas H.M. Drottning Silvia

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.
De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare. Årets pris delas ut till H.M.Drottning Silvia i anslutning till KSAN:s årsmöte den 31 augusti.

Motiveringen lyder:

Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet.

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter att förbättra folkhälsan öppnats. Drottningen förblir inspirationskälla och stöd till flickor och kvinnor i alla åldrar, med olika sociala bakgrund. H. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus.

Lena Josefsson
Ordförande, KSAN
Stockholm, 2020-08-31

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i