Kvinnor i missbruk lyfts i EU:s nya narkotikaplan

Kvinnor i missbruk och deras särskilda behov lyfts som ett prioriterat område i EU:s nya agenda och aktionsplan 2021-2025 för narkotikaområdet. ”Äntligen”, skriver Leena Haraké, KSAN:s kanslichef, ledamot i unionens civila samhällsforum om narkotika sedan 2007 i debattartikel till nyhetsbryån Drugnews.

Nyligen har EU- kommissionen kommunicerat en ny agenda och aktionsplan i narkotikafrågan för 2021–2025 (pdf-fil 18 sidor), till EU-parlamentet och rådet. Det uttrycks i det nya dokumentet att EU: s dagordning för narkotika är baserad på följande vägledande principer:

  • Europeiska unionens grundläggande värden och grundläggande principer i EU: s lagstiftning: respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet, rättsstatsprincipen, säkerhet och mänskliga rättigheter.
  • Multidisciplinär strategi: att genomföra EU: s agenda för narkotika, alla parter på nationell. Regional och lokal nivå. I EU: s dagordning för narkotika fastställs åtta strategiska prioriteringar för EU: s narkotikapolitik under de kommande fem åren, under tre huvudsakliga delar.

Läs hela artikeln:

https://drugnews.nu/2020/08/03/kvinnor-i-missbruk-lyfts-i-eus-nya-narkotikaplan/

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i