Stoppa övergreppen på statliga ungdomshem

Enligt en ny rapport vittnar unga tvångsintagna på statens ungdomshem om att de utsatts för sexövergrepp och trakasserier av personal i utbyte mot droger och cigaretter. Vart är den etiska kompassen? Samhället måste skydda dessa utsatta barn, skriver Leena Haraké, KSAN kanslichef, i krönikan till Drugnews (2020-06-12).

Det är uppgifter framtagna av Skyddsvärnets projekt ”Ung inlåst” som låtit två tidigare medarbetare som arbetat på statliga ungdomshem sammanställa rapporten. De har intervjuat 25 ungdomar varav cirka hälften sett eller själva upplevt övergrepp under sin placering. En 15-årig flicka berättar att hon erbjudits droger mot sex på alla de tre SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse) hon var på.

Vittnesmålen stärks även av flera IVO-anmälningar och domar, enligt rapporten ”Istället för hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”, som presenterades i veckan.

Vi på KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) reagerar mycket starkt på uppgifterna om ungas upplevelser av olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Vittnesmålen stärks av anmälningar och domar. De drabbade är mestadels flickor.

SiS är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS har ett stort ansvar att skydda dessa utsatta barn!

KSAN har sedan 2003 deltagit regelbundet i rådsmöten på SiS och nästan utan undantag vid varje möte lyft frågan om övergrepp på flickor och kvinnor på såväl LVU- som LVM-institutioner. Som ett led i att ta vara rådets synpunkter och tydliggöra gränser och personalens roll och förhållningssätt gentemot patienter och klienter tog SiS fram tydliga etiska riktlinjer.

Det verkar nu som att dessa etiska riktlinjer inte har gjort någon större nytta när det framkommer att utnyttjande av unga, sexuella övergrepp och sex mot olika tjänster från personalen fortfarande förekommer.  Inga bra inslag i att hjälpa de unga till bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet, så som SiS uppdrag i grund och botten är.

Jag undrar vart har den etiska kompassen tagit vägen?

Det är oacceptabelt att barn och unga som redan har det dåligt innan de kommer till statliga institutioner, får det ännu sämre i den vård och behandling som ska skydda och stärka dem.  Vård- och behandlingsmiljön eller vård- och behandlingspersonalen ska inte verka för fortsatt traumatisering av dessa utsatta ungar. Sådana missförhållanden skulle inte accepteras någon annanstans heller.

Det finns metoder och strategier för att förebygga sexuella övergrepp. Samhället har en viktig uppgift i att se till barns och ungas bästa i första rummet – inte att tillåta utnyttjande och övergrepp på dessa institutioner. En gång är en gång för mycket!

#GirlsLivesMatter

Länk till krönikan i Drugnews

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i