100 miljoner - öronmärks pengarna till missbrukande kvinnor?

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna beslutat avsätta 100 miljoner för att låta Socialstyrelsen fördela pengarna till civilsamhället för att nå och hjälpa bland andra utsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.

Bidraget är avsett användas i år. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att hjälpa ökat våldsutsatta i spåren av coronakrisen. ”Hoppas pengar även öronmärks till missbrukande kvinnor som nära dagligen utsätts för våld”, säger Leena Haraké på KSAN i intervju till Drugnews.

"Alkohol flödar mer i hemmen, Systembolaget säljer mer, och hot och våld riskerar öka när familjer lever mer isolerade under coronasmittan, särskilt mot barn och kvinnor. Men vi hoppas att det öronmärks anslag även för arbete med missbrukande våldsutsatta kvinnor, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews. Hon ser akut behov att hjälpa hemlösa kvinnor med beroendeproblem, som kvinnojourer inte tar emot, och som ofta hänvisas till härbärgen och vandrarhem, där även män finns. Dessa kvinnor behöver egna skyddade boenden, för att inte riskera sina liv, menar KSAN, som har medlemsorganisationer som avser söka bidraget".

Läs hela artikeln här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i