PRO i Jämtlands län publicerar material om KSAN:s föreläsning Farmor på fyllan

Ett antal forskningsrapporter visar på en ökad alkoholkonsumtion bland äldre kvinnor. Förändringar i det sociala mönstret, att dricka ett glas vin i goda vänners sällskap, anses som en del av det goda åldrandet. Leena Haraké, KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor) besökte Östersund med en föreläsning ”farmor på fyllan” om äldre kvinnors alkoholvanor.

Var tredje änka riskbrukar alkohol i kombination med läkemedel, enligt forskning om social acceptans och förändringar i sättet att umgås. (professor Salme Ahlström)

Länken till PRO hemsida

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i