KSAN:s årsmötesuttalande 2019

Kvinnokonventionen måste bli lag!
                                                                                      

Kvinnokonventionen CEDAW, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women antogs av FN:s generalförsamling 1979 och Sverige var första landet i världen att ratificera den. Trots det gäller kvinnokonventionen inte som svensk lag och har därför inte samma status som andra svenska lagar. Det här går ut över kvinnorna som fortfarande inte har samma rättigheter som män.

Nu är vi på 40:e året och väntar fortfarande på:

  • Tillräckliga förebyggande åtgärder för att främja kvinnors fysiska och psykiska hälsa.
  • Skydd och stöd för att kvinnor inte ska bli slagna, våldtagna, sålda, vanvårdade eller kränkta.
  • Kvalificerade genderspecifika förebyggande och behandlande insatser med trygghet, tillit, transparens och självbestämmande för missbrukande kvinnor i alla åldrar.
  • Kraftfulla aktioner från myndigheterna att stoppa exploateringen av kvinnor i marknadsföring av alkohol och andra droger.

KSAN:s årsmöte uppmanar

att riksdagen genomför åtgärderna som krävs för att kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag.

Stockholm 8:e april 2019

Dea-föreningen för kvinnomuseer
Centerkvinnorna
EQ kvinna
Feministiskt initiativ
Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Fredrika Bremer Förbundet
Föreningen Tjejzonen
Föreningen Tänk Om!
Gröna Kvinnor
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
IOGT-NTO
KAF - Kvinnliga Akademikers Förening
KLF - Kvinnliga Läkares Förening
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Liberala Kvinnor
LP-verksamhetens Ideella Riksförening, LP-kvinnan
Miljöpartiets jämställdhetskommitté
Moderatkvinnorna
MHF:s Damklubbsråd
Riksförbundet Hem och Samhälle
RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté
Riksföreningen för Skolsköterskor
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Skolkuratorers Förening
Unizon
S-Kvinnor
SWIS - Somali Women in Sweden
Vita Bandets Skånedistrikt
Vänsterpartiets Kvinnonätverk
1,6 miljonerklubben
Riksorganisationen Qvinna
Svensk Sjuksköterskeförening
Svenska Tandsköterskeförbundet
Qvinnokällan

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i