KSAN:s Fjärilspris 2018 till Lotten Sunna

LottenSunna

LottenSunnaMedPris

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.

KSAN:s Fjärilspris 2018 tilldelas Lotten Sunna för hennes förtjänstfulla insatser och initiativ till att uppmärksamma samt att ge röst åt de mest utsatta kvinnorna i missbruk och kriminalitet med hashtagen utanskyddsnät i metoo-rörelsen.

Lotten Sunna har med sitt uthålliga, långsiktiga ideella arbete och sitt stora engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa i alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor synliggjort kvinnors ytterst utsatta läge. Hon har varit verksamhetschef och utvecklat behandling av kvinnor med alkohol- och drogberoende vid behandlingshem. Hon har varit aktiv i debatten om drogfrihet under decennier och drivit projekt för att lyfta frågan om kvinnor i alkohol- och drogberoende.

Lotten Sunna är en modig förkämpe och förebild som inger hopp för flera kvinnor att skapa sig ett eget liv och få en framtidstro, inte bara för sin egen frigörelse, utan även för sina medsystrars, med ett djupt personligt och ideologiskt engagemang i arbetet mot drogberoende.Stockholm

2018-04-16

Maj-Inger Klingvall

Ordförande KSAN

För mer information kontakta:

Leena Haraké, kanslichef KSAN, 08 - 10 10 51, 0708 - 62 74 95

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i