Fjärilspriset 2015 till Lena Sjöberg!

PRESSMEDDELANDE 2015-04-13

KSAN:s Fjärilspris 2015 tilldelas Lena Sjöberg

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med ut-gångspunkt i KSAN:s stadgar. De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare. Årets pris delas ut vid KSAN:s årsmöte den 13 april till Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i Tandvård mot Tobak.

Motiveringen lyder:

Lena Sjöbergs förtjänstfulla insatser i kampen mot tobak är att påverka genom kunskap, skapa medvetenhet om tobaksbruket som en av de enskilt största hälsoriskerna, påverka attityder i tobaksfrågan, stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete, utveckla informa¬tion, utbildningar och material. Hon deltar i nationellt och internationellt samarbete mot toba¬ken lokalt och globalt.

Som en entusiastisk, förtroendeingivande och inkännande person är Lena Sjöberg en modig förkämpe och förebild som visar på tandvårdens otroliga möjlighet att motverka ohälsa och för tidig död. Hennes brinnande intresse är att få alla med på Tandvård mot tobak-tåget.

Organisationen Tandvård mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

Stockholm

2015-04-13

Maj-Inger Klingvall

Ordförande KSAN

För mer information kontakta:

Leena Haraké, kanslichef KSAN, 08-101051, 070-8627495

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i