Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är länkar till externa källor som berör KSAN och dess verksamhet.
Extra farligt med cannabis för unga med depressioner enligt ny studie 02 februari 2021
Socialstyrelsens nya studie: effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn 13 januari 2021
Skolelevers drogvanor 2020: fler flickor dricker alkohol, snusar och spelar om pengar 15 december 2020
Cannabis stannar under internationell kontroll av FN-konventioner 04 december 2020
UNODC:s chef manar till förebyggande av könsrelaterat våld 02 december 2020
UNODC research brief about COVID-impact on reported violence against women 30 november 2020
Senaste forskning från KI lyfter vikten av särskilda insatser för flickor utsatta för sexuella övergrepp 13 november 2020
ESPAD 2019 - drogvanor i Europa för sjunde gången 13 november 2020
MHF:s pressmeddelande v.45: Alkohol ur ett folkhälsoperspektiv 03 november 2020
FN-dagen, 24 oktober 23 oktober 2020
EU-narkotikarapport 2020 slår hål på cannabis-bubblan 24 september 2020
Danska kvinnor får cannabis på recept oftare än män 14 september 2020
Ny EU-agenda och handlingsplan för 2021-2025 30 juli 2020
World Drug Day och rapportering om narkotikaläget i världen 26 juni 2020
Forskning om cannabis och våld: tredubblad risk för våldsamt beteende 11 juni 2020
Är medicinsk cannabis en lösning mot astma? Ny studie presenteras 07 Maj 2020
Riskuppfattning och bruk: hur hänger det ihop för flickor? 16 april 2020
Utvärdering av övervakade narkotikakonsumtionsrum i kanadensiska Alberta 03 april 2020
Kunskapsunderlag om cannabis till ANDT-förebyggande arbete 07 februari 2020
Mäns drickande påverkar ofödda barn 06 februari 2020
Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i