Narkotikabrott ökar drastiskt bland unga tjejer och kvinnor, enligt BRÅ (2020)

År 2020 misstänktes 57 200 personer för narkotikabrott. Det var en ökning med 10 procent sedan 2019. Ökningen kan noteras både för antalet misstänkta kvinnor och för antalet misstänkta män, med 18 (!)  respektive 8 procent.

Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare hade ökat sedan 2019 (+17 % respektive +7 %).

BrA misstankta for narkotikabrott 2020

Över en tioårsperiod hade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare ökat mer än antalet män per 100 000 invånare (+47 % jämfört med +33 %). Ökningen kan i någon utsträck­ning kopplas till operation Rimfrost, men torde främst hänga samman med att polisen kan ha haft mer resurser att ingripa mot narkotikabrott under 2020.

Skolundersökningen om brott 2019 visar att en liten andel av eleverna, nästan 8 procent, uppger att de har begått narkotikabrott 2019. Bland tjejerna rör det sig om 6 procent, bland killarna - om 9 procent. Andelen som begått narkotikabrott låg på ungefär samma nivå 2015 och 2017, men har därefter ökat bland tjejer (från 4,4 procent till 6 procent) och killar (från nästan 7 procent till 9 procent).

Narkotikabrott består till största delen av elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (4,9 procent bland tjejer och nästan 8 procent bland killar).

Läs rapporten här

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i