Polisanmälan och rättsprocess, rapporten av Storasyster

Våld mot kvinnor, våldtäkter mot kvinnor och barn måste ha samma prioritering hos polisen som andra grova brott, det i hela landet. Brottsoffren behöver mycket mer stöd och information om hur utredningsprocessen ser ut, skriver KSAN:s nya medlemsorganisation Storasyster i en egen rapport med förbättringsförslag som lämnades över till rättsväsendet under Storasysterkonferensen. KSAN:s nya medlemsorganisation Storasyster har funnits i 10 år och samlat en gedigen kunskap i frågan delar med sig av sin senaste rapport. Rapporten om Storasysters kontakt med utsatta flickor och kvinnor och deras erfarenheter av att polisanmäla presenterades den 1 september. 

Jämställdhetsminister Märta Stennevi har talat om vikten av förståelse bland unga att de faktiskt kan ha utsätts för brott i nära relationer, att sex med en person under 15 år utan frivilligt samtycke är olaglig. Vikten av att följa Istanbul konventionen mot våld mot kvinnor lyftes upp under förmiddagen av flera talare vid Storasysters konferens. Ny rapport om rättsprocess vid sexualbrott baserad på 763 enkätsvar och 16 intervjuer presenterades samt en hel del förbättringsförslag lämnades över till rättsväsendet idag under konferensen.

Här kan du läsa rapporten

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i