Rapport om psykisk ohälsa från Storasyster

KSAN har fått en ny medlemsorganisation i år, föreningen Storasyster. Tillsammans driver vi arbetet med Agenda 2030 och de globala målen i fokus, minst tre av de sjutton: 5) Jämställdhet,  3) God hälsa och 16) Fredliga samt inkluderande samhällen.
KSAN arbetar även för 10) Minskad ojämlikhet, 4) God utbildning, 17) Genomförande och globalt partnerskap samt indirekt andra mål.

Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Varje år tar föreningen över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till, oavsett könsidentitet och från 13 års ålder.

KSAN presenterar här Storasysters rapport om psykiska ohälsan och våldet i Sverige idag.

Vad ingår i svensk nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor? Strategin har fyra målsättningar:

- ett utökat och verkningsfullt förebyggan de arbete mot våld,
- förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn,
- effektivare brottsbekämpning,
- förbättrad kunskap och metodutveckling.

Vilka är de ekonomiska kostnaderna för vårt samhälle?
Läs hela rapporten här

 

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i