Könsnormer och alkohol - senaste rapport från IQ

IQ:s senaste rapport om könsnormer och hur vi agerar kring alkohol uppmärksammar sambandet som är tydlig. Rapporten bygger på tidigare forskning, en ny undersökning med unga vuxna och intervjuer med experter på ämnet.

"Även om jämställdhet mellan kvinnor och män har ökat, har kulturella normer hela tiden kontrollerat kvinnors drickande mer", säger en av författarna, Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Undersökningen med 1000 unga vuxna, som gjordes för rapporten, visar att normer kopplat till alkohol ser olika ut för män och kvinnor.

  • 60 procent upplever att det finns olika förväntningar på hur män och kvinnor ska dricka.
  • 70 procent tycker att det är manligt att dricka mycket och kunna hantera det.
  • 70 procent tror att kvinnor undviker att dricka och bli berusade för att hantera risker eller riskfyllda situationer.

Samtidigt som undersökningen visar att kvinnor undviker att dricka för att kunna hantera risker, finns en uppfattning om att den som dricker är fri och jämställd. Det skapar en krock mellan olika ideal.

Läs hela rapporten här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i