Alkoholens börda på samhällen beräknad i en ny studie

De mediciniska och sociala konsekvenserna orsakade av alkoholmissbruk leder till stora kostnader i samhället. En ny studie om samhällsrelaterade kostnader vid alkoholkonsumtion har publicerats nyligen, den inkluderar alla riskfaktorer tillhörande sjukdomsbördan av den som konsumerar och även riskfaktorer för omgivningen (alkohol i trafiken, gravida kvinnors påverkan på barn mm.), inte bara hälsorisker men även andra aspekter av livet i samhället.

Ekonomiska kostnader av alkoholkonsumtion beräknas nå 1 872 internationella dollar per konsument, vilket är ca 2,6 % av länders BNP.

Läs hela studien här 

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i