Hur mår kvinnor som använder narkotika, CAN?

Studier om hälsotillståndet bland personer som använder narkotika i ett bredare befolkningsperspektiv är sällsynta i Sverige. Den 12 april kommer ut en ny rapport från CAN om självskattad psykisk och fysisk hälsa bland personer som använder narkotika. KSAN saknar könsuppdelad rapportering, särskilt där narkotika används i självmedicineringssyfte, vilket är karakteristiskt för missbruk bland kvinnor.

I gruppen som har använt narkotika mer än 20 gånger under det senaste året finns en större andel som uppger att de mår sämre, både fysiskt och psykiskt. 
Även om det inte går att dra några slutsatser om orsakssamband, visar denna studie att personer som använder narkotika i Sverige mår sämre men att det gäller framför allt personer som använder narkotika ofta.

En specifik riskgrupp för ohälsa är personer som ofta använder narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination.

Dessutom, personer som använder narkotika ofta har andra riskfaktorer för ohälsa, och att narkotika används i självmedicineringssyfte bland de som redan mår dåligt.

Läs rapporten här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i