Den svenska narkotikasituationen 2020

Svenska rapporten till EMCDDA-narkotikabyrån i Lissabon för 2020 är klar. Rapporten sammanfattar bland annat användning av narkotika, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete i Sverige 2019.

I korthet visar rapporten att:

 - den kommunala arbetstiden för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete har minskat 2011-2019.

 - Under 2019 ses en fortsatt minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall. Minskningen gäller bara män som står för ungefär 70 procent av dödsfallen. Under 2019 inträffade 540 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige.

Bland kvinnor är det lika vanligt med narkotikarelaterade suicid som med överdoser.

 - Cannabis var den vanligaste narkotikatypen i Sverige 2020 och användningen är vanligare bland yngre och bland män. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor rapporterade 3,8 procent av befolkningen (16–64 år) att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 16–34 år uppgav 5,4 procent av kvinnorna att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna (9,5 procent av männen).

 - Antalet individer som vårdats i slutenvård och/eller specialiserad öppenvård för problem orsakade av narkotika har ökat under de senaste 10 åren. De flesta som behandlades för sitt narkotikabruk under 2019 hade sökt vård för användning av flera substanser i kombination där det inte går att identifiera en primärdrog.

Rapporten finns här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i