FN-organet UNODC om prioriteringar i sin nya 5-åriga strategi 2021-2025

Webinariet UNODC Strategy

Internationella narkotikakontrollorgan UNODC har talat om sin nykomna strategi i ett webinarium den 25 februari. 

Strategin för UNODC 2021-2025 har tagits fram på mandat av FN:s medlemsländer och presenterades i en "briefing" till frivilligorganisationerna. Executive Director Ghada Waly satte särskilt fokus på kvinnor och unga människor för 2021-2025. Ms. Ghada Waly underströk vikten av stöd till Covid-19 drabbade samhällssektorer och hållabara mål i en hälsning till frivilligorganisationer som har samlats för webinariet: "Leave no one behind and achieve Sustainable Development Goals 2030". 

Enligt prioriteringar i strategin kommer UNODC att samarbeta med FN-medelmsländerna med genderspecifika krav i åtagandena, "gender included at all stages of the programme"

- mainstreaming gender equality and empowering women (en ny hemsida med fokus på jämställdhet och genderfrågor lanseras inom kort);
- human rights;
- protection of children and empowerment of youth.

Förutom dessa viktiga ledtrådar i arbetet har nya strategin 5 viktiga tema i fokus: 1) narkotikaproblem i världen, 2) förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet, 3) förebyggande av korruption och ekonomisk brottslighet, 4) förebyggande och bekämpning av terrorism samt 5) brottsförebyggande arbete och arbete med straffrättsliga system.

Strategin finns att läsa i sin helhet här (på engelska)

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i