Senaste forskning från KI lyfter vikten av särskilda insatser för flickor utsatta för sexuella övergrepp

Flickor som har varit utsatta för sexuella övergrepp behöver särskilt riktad vård och behandling, lyder senaste forskning från Karolinska Institutet. Det finns behov av systematisk utvärdering och utveckling av behandling och vård, skriver forskaren Gita Rajan i senaste studie om unga kvinnor tidigare utsatta för sexuella övergrepp.

Flickorna löper betydligt större risk att drabbas av psykisk ohälsa, depression och ångest som i sin tur kan leda till alkohol- och narkotikamissbruk samt självmord. Risken finns kvar även om vården lyckas att ingripa och erbjuda hjälp, enligt forskaren.

Studiens "Health care consumption and psychiatric diagnoses among adolescent girls 1 and 2 years after a first-time registered child sexual abuse experience: a cohort study in the Stockholm Region" resultat pekar på komplexa kopplingar mellan mental hälsa, sexuella övergrepp och upptäckt. 

I sin intervju säger forskaren att nationella riktlinjer för behandling av dessa flickor skulle hjälpa vården och läkningsprocessen.

KSAN:s Årsmöte kräver att regeringen lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och normkritiskt och inkluderande prioriterar insatser av human och god kvalitét i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.

Läs nyheten om studien på KI hemsida

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i