ESPAD 2019 - drogvanor i Europa för sjunde gången

Undersökningen ESPAD 2019 bygger på närmare 100 000 svar från 16-åriga elever i 35 länder. På torsdagen 12 november släpptes resultaten från den sjunde datainsamlingen, genomförd 2019.

Utvecklingen för rökning och alkoholkonsumtion för flickor och pojkar pekar åt olika håll. Andel 16-åriga flickor som röker i Sverige visar sig vara större (12%) än andel pojkar (10%) och andel svenska flickor som har varit berusade  de senaste 30 dagarna är större (10%) än andel svenska pojkar (8,5%). En oroande utveckling då fysiska hälsoskador för flickor som dricker lika mycket som pojkar är betydligt större. Utvecklingen skiljer sig från den i Europa (flickor - 13%, pojkar -14%).

Cannabis är den överlägset vanligaste illegala drogen som används. De senaste 30 dagarna har andel flickor som använt cannabis var 5.8 % och pojkar 8.5 % (i genomsnitt i Europa).
9,2 procent av eleverna uppger att de har använt läkemedel i icke-medicinskt syfte. Både i genomsnitt och i de flesta ESPAD-länderna tenderar flickor att använda läkemedel i icke-mediciniskt syfte.

Rapporten finns här.

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i