MHF:s pressmeddelande v.45: Alkohol ur ett folkhälsoperspektiv

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol har genomförts i mer än 10 år under vecka 45. Detta är en satsning där många är delaktiga, som organisationer, företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter samt sjukvården. Under vecka 45 pågår aktiviteter över hela landet för att uppmärksamma alkoholfrågan. Syftet är att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv.

vecka45 COPYRIGHT

 

Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem och skador, inklusive alkoholberoende. Alkoholen orsakar betydande samhällskostnader varje år. I en färsk undersökning 2020 beräknades alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser till ca 103 miljarder kronor för 2017.

Under vecka 45 pågår aktiviteter över hela landet för att uppmärksamma alkoholfrågan. Från MHF:s synvinkel vill vi lyfta alkoholens (och andra drogers) stora oproprotionerligt inverkan i trafiksäkerheten. 

MHF arbetar med trafiksäkerhet och framförallt med rattfylleriproblemet. Vår devis ”Ingen ska dö av rattfylleri” är en programförklaring och ett mål för vårt arbete.

Alkoholpåverkade förare är fortfarande ett av de största trafiksäkerhetsproblemen i Sverige:

  • En av fyrahundra bilresor sker med onykter förare. Det innebär drygt 12 000 rattfyllerikörningar per dygn.

  • 50-80 personer omkommer varje år i trafiken på grund av alkohol- och/eller drogpåverkade förare. Det motsvarar upp till en tredjedel av samtliga omkomna i trafikolyckor.

  • Varje dödsfall orsakar stora samhällskostnader, och stort personligt lidande för anhöriga.

  • Mer än 1 000 personer skadas allvarligt varje år på grund av rattfylleri.

  • Många rattfyllerister är personer med riskabla alkoholvanor eller pågående alkoholberoende.

Läs hela MHF:s Pressmeddelande här

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i