EU-narkotikarapport 2020 slår hål på cannabis-bubblan

EU narkotikaorgan EMCDDA lanserade sin senaste rapport i veckan. COVID-19 har inte påverkat nartkoikatillgänglighet så mycket, droger finns att köpa som nästan som vanligt, rapporterar EMCDDA och misstankar om infiltrering av den organiserade brottsligheten i hamnarnas verksamhet och logistiska kedjor framträder starkt. Nya kemiska droger som alternativ till kända fentanylanaloger

Cannabis med sina nya sorter och kommersiella produkter ansvarar för största behov för vård i EU. Ingen annan narkotika orsakar så stora vårdbehov i Europa, enligt EMCDDA.

De nya potenta cannabissorterna och brist på kunskap hos allmänheten om kopplingen mellan bruk av denna beroendeframkallande produkt och efterföljande behov av vård är ett nytt ämne som EMCDDA ska fokusera sig på i närmaste framtiden. 

Svenska EU-kommissionären Ylva Johansson, som ansvarar för inrikes frågor, sa vid en presskonferens när rapporten släpptes att ”produktionen och handeln med olaglig narkotika utgör fara för EU-invånarnas hälsa och säkerhet”. som ansvarar för inrikes frågor, sa vid en presskonferens när rapporten släpptes att ”produktionen och handeln med olaglig narkotika utgör fara för EU-invånarnas hälsa och säkerhet”.

Narkotikaanvändning i EU(@EMCDDA)

EMCDDA Drug Report2020

Läs mer om rapporten på Drugnews

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i