Danska kvinnor får cannabis på recept oftare än män

Det danska försöket att låta läkare skriva ut cannabis på recept har pågått i två och ett halvt år. Hittills har 5 500 danskar fått sådana recept utskrivna. Sedan försöket startade har användningen av medicinsk cannabis ökat med över 200 procent i Danmark.

Av de 5 500 personerna är 62 procent kvinnor. Omkring hälften har fått receptet för neuropatisk smärta.

Den cannabis som de danska läkarna kan skriva ut kommer från två sorters plantor med standardiserat innehåll, men exakt hur mycket av de aktiva substanserna cannabidiol, CBD, och tetrahydrocannabinol, THC, preparaten innehåller är inte känt.

Läs mer här

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i