Ny EU-agenda och handlingsplan för 2021-2025

EU-kommissionen rapporterar i slutet av juli om en drastiskt försämrad situation för barn som lever med sina misshandlare under corona-epidemi. Antal rapporterade fall där barn utnyttjas för sexuella tjänster och misshandlas har ökat från 23 000 år 2010 till 725 000 år 2019, inom EU, med 3 miljoner delade bilder och videoklipp. Data från Europol tyder på samma tendens. En av fem barn är offer för sexbrott (enligt Council of Europe, One in Five campaign).

Nya strategiska prioriteringar som offentliggjordes 24 juli 2020 omfattar en ny EU-strategy för att upprätthålla digital säkerhet (Cyber Unit), förstärka EU-insatser mot terrorhot, extremism och sexuellt uttnyttjande av barn på nätet. Brott mot barn på nätet antogs kräva omedelbara handlingar, såsom utveckling av en ny strategy med samma namn och ett nytt europeiskt center för utsatta barn, med bästa exempel på sådana center världen över i grunden, samt med hjälp för offer och strävan att stärka preventiva åtgärder. Det sistnämnda kräver forskning och kunskap som är begränsad idag och vi på KSAN har en del att dela med sig av inom vårt arbete. EU-kommissionen kommer att skapa ett preventivt nätverk till stöd för starkare kopplingar mellan forskning och praktik och jobba med nya lagstifningsramverk. Läs mer

EU agenda och handlingsplan mot narkotika 2021 -2025 sätter prioriteringar inom fördjupade preventiva insatser, bland annat. Kunskaper om baksidor av narkotikamissbruk och samband mellan narkotikaanvändning, våld och kriminalitet måste tydliggöras. När det gäller narkotikarelaterade behandling prioriteras bredare tillgång till vård, skademinskning och prioritet #6.2. handlar om specifika behov för kvinnor vid behandling av narkotikamissbruk. Läs mer

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i