Mäns drickande påverkar ofödda barn

Båda föräldrarna bör därför för säkerhets skull avstå från alkohol. Det är ”ett gemensamt ansvar” understryker forskare i en ny svensk rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.

Mannens alkoholkonsumtion innan befruktning kan påverka barnets födelsevikt och kan öka risken för akut lymfatisk leukemi (ALL) och medfödda hjärtfel, säger Frida Dangardt, forskare vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset, barnläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus.
KSAN:s styrelsemedlem,Susanne Åhlund från Barnmorskeförbundet, kommenterade rapporten som släpps ut av IOGT:
– Det finns fortfarande stigma kring alkohol och graviditet. Men kvinnan och hennes partner har rätt att få den här informationen redan under planeringen av att skaffa barn. Exempelvis i skolan, i sexualundervisningen, vid preventivrådgivningen och på mödravården där även unga pojkar är välkomna, sa hon.

Ansvaret för det ofödda barnets välmående har länge främst lagts på kvinnor. Men det finns alltså även risker om pappan dricker alkohol före graviditeten. Forskning visar att risken också är större att kvinnan fortsätter att dricka om partnern gör det, särskilt om denne har ett riskbruk. Om mannen under graviditeten minskar sitt drickande kan det stödja kvinnan att inte dricka och därmed minska riskerna för att fostret skadas.

Rapporten lyfter föräldraskapet och alkoholvanor som ett gemensamt ansvar.
– Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga och ansvaret börjar långt innan barnet föds, säger Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO.

Rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar” (pdf-fil, 40 sidor sidor) släpps idag, onsdag och presenteras vid ett möte på riksdagen.

Läs hela artikeln i Drugnews

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i