30 gånger fler inlagda med cannabis-psykoser i Portugal sedan 2001

Antal sjukhusinlagda på grund av cannabis-relaterade psykoser och schizofreni-fall har ökat drastiskt i Portugal, nästa 30 gånger mellan 2000 och 2015, enligt ny portugisisk studie, citerat även av Drugnews.

Portugal avkriminaliserade mindre bruk och innehav av alla narkotiska substanser 2001, främst för att försöka minska en hög dödlighet av opiater.

Epidemiologiska studier från 2012 i Portugal visar att fler i befolkningen började använda cannabis (7 % riskanvändare mellan 15 och 64 år) och att drogens styrka höjts under de senaste åren.

Portugisiska forskare har analyserat data om alla som behandlades på allmänna sjukhus med primär diagnos psykos eller schizofreni som identifierats med cannabisberoende / missbruk. Patienter som använde cannabis fick sjukhusvård för psykoser redan i 30-års åldern, snittet för hela gruppen var kring 42 år.

Här finner du studien på engelska

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i