Europeiska narkotikamarknaden analyserat av EMCDDA och Europol

Idag släpps den tredje upplagan - översikten över illegala narkotikamarknaden i EU (EU Drug markets), en produkt av samarbete mellan det europeiska narkotikakontrollorgan EMCDDA och Europol.

Informationen för rapporten har samlats från 30 nationella brännpunktskontor EMCDDA har i 28 EU länder plus Norge och Turkiet.

Narkotikamarknaden är en huvudkälla för organiserade brottslighetens inkomster inom EU, med minst 30 miljarder EURO i årsinkomst. Det finns många indikationer på att både syntetiska- och originalnarkotika finns att tillgå i stora mängder i hela Europa. Priserna är lika höga eller till och med lägre än de var för 10 år sedan. Volymer för narkotikaförsäljning som den organiserade brottsligheten använder sig av är stora och deras försäljningskanaler sträcker sig från lastskepp och containrar till postförsändelser beställda via darknet, sociala medier och mobilappar.

Läs hela rapporten (på engelska) 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i