Ny studie om samband mellan gåvor till läkare och opioidförskrivning i USA

Ny studie som har publicerats idag i amerikanska Journal of General Internal Medicine blir den första att granska sambandet mellan opioidförskrivning av läkare/rådgivning av farmaceuter och gåvor dessa professioner får för sin förskrivning och rådgivning.

För varje 100 amerikaner år 2017 har 58 fått förskrivna opioider och det i landet som kämpar mot opioidepidemi.

Studien utpekar gåvoutdelning som incitament man kan påverka med ändrad statlig policy. Federal lagstiftning i USA kräver att läkemedelsföretag rapporterar värde i dollar av sådana gåvor till läkare (som gåvor räknas luncher, resor, utbildning, betald rådgivning osv.). 

Primärvård, kirurger, psykiatriker, neurologer, onkologer och anestesiologer mm. har omfattats av studien och det har funnits samband mellan gåvor och förskrivning av opioider (inom primärvården var incitamentet att förskriva dessa mediciner 3,5 gånger högre om gåvorna var värda 100 dollar eller mer, till exempel).

Två läkemedelsbolag har utmärkt sig - Insys och Purdue - som stod för två tredjedelar av alla gåvor till läkarprofessioner. Båda bolagen har betalat flera hundra miljoner dollar i böter för marknadsföring av opioider.

Länken till studien finns här (på engelska)

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i