Senaste studie: vikten av mödravård och eftervård för opioidmissbrukande gravida i Kanada

Missbruk av opioider bland gravida kvinnor i Kanada ökar. Canadian Medical Association Journal rapporterar idag att antal nyfödda med abstinenssymptom har ökat från 46 barn år 2002 till 461 barn år 2014 bara i Ontario, Kanada.

Detta ställer krav på kunskaper inom mödravården, och vikten av kvinnans eftervård under barnets första levnadsår är enorm. Detta eftersom senaste forskning pekar på höga risker för överdos bland opioidmissbrukande kvinnor under första året efter nedkomsten.

Läs om barnmorskeföreskrifter baserade på senaste studie om opioidmissbrukande gravida i Kanada

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i