Noll-tolerans för alkohol som råd till gravida i Irland: fosterskador ökar

Irländska hälsoexperter rekommenderar noll-tolerans mot alkohol som råd till gravida kvinnor. Landet är på tredje plats i världen när det gäller alkoholrelaterade komplikationer hos spädbarn och runt 600 nyfödda varje år har alkoholrelaterade fosterskador (Foetal Alcohol Syndrome, FAS).

Detta orsakar livslånga problem för barnets utveckling, såväl för hjärnan som för kroppen. Kvinnor som ingick i informationsprogram uppger att det finns mycket vilseledande budskap när det kommer till alkohol och graviditet. Läs mer här.

KSAN och Barnmorskeförbundet uppmärksammade blivande föräldrars rätt till information om alkoholkonsumtion under graviditet i Almedalen i år. Seminariet finns inspelat här.

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i