Skotska ungdomar använder mer narkotika än rapporterat

Skotska ungdomar använder narkotika mer än vad som statistiken antyder. Förra året var antal narkotikarelaterade dödsfall i Skottland som högst (1 187) sedan mätningarna började 1996.

Socialarbetare som jobbar med ungdomar i Includem, en stöd- och välgörenhetsorganisation för ungdomar i Skottland, tror inte att antal missbrukande ungdomar yngre än 15 har minskat.  Den offentliga statistiken visar dock en minskning (bland de användare som är yngre än 15 år) från 37 till 19% mellan 2002 och 2015. Kan vi lita på statistiken?

Läs mer här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i