Senaste studie kring barn till pillermissbrukande föräldrar: barn går i samma spår

Barn till pillermissbrukande föräldrar är 30% mer benägna att använda receptbelagda opioider om en av deras föräldrar har gjort det. Den slutsatsen pekar i samma riktning som andra senaste studieresultat, även där man fokuserade på barn till rökare.

Första studie om receptbelagda smärtstillande och barn till pillermissbrukande föräldrar kommer från Columbia University, med prof. Denise Kandel i spetsen och finns att läsa om här.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i